Program

Karin Lagergren och ensemble Gemma är aktuella med följande program:

Från inspelning av Sigfridsofficiet i oktober 2019. Från vänster Johannes Geworkian Hellman, Kristin Jonzon, Emelie Roos, Dorothea Knust och Karin Lagergren. Fotograf: Torbjörn Ivarsson. 

Botvid och miraklerna – en berättelse i ord och ton

I detta program samarbetar Karin Lagergren och Gemma med författaren, filmaren och journalisten Maja Hagerman i ett program kring sankt Botvid av Botkyrka, Sörmlands apostel. Det är ett program om minne och glömska där sånger ur Botvidsofficiet från 1200-talet väckts ur sin månghundraåriga törnrosasömn. Här kan du se ett klipp från en konsert i Botkyrka kyrka 20 augusti 2022 där sekvensen Almi patris merita framförs. Johannes Geworkian Hellman medverkar på vevlira.

Sigfridsofficiet– Sveriges äldsta kyrkomusik

På 1200-talet skapades i Växjö sånger till Smålands apostel S:t Sigfrids ära, vilka tillhör den absolut äldsta bevarade musik som tillkommit i Sverige. I en konsertversion möts ljuvlig gregoriansk sång ur Sigfridsofficiet, trollbindande vevliraspel och läsningar ur den dramatiska Sigfridslegenden.

Ensemble Gemma samarbetar i detta program med Johannes Geworkian Hellman  på vevlira och  recitatören Thomas Eklöf som läser ur Sigfridslegenden. En inspelning av Sigfridsofficiet finns tillgänglig på skivmärket Sterling Records.

Programmet tar tagits fram med anledning av Växjö stifts 850-årsjubileum år 2020 och stöds av Linnéuniversitetet, Småland Musikarkiv/Musik i Syd, Växjö stift och Växjö kommun.

Maria! Maria! – 400 år av birgittinsk sång

I programmet Maria! Maria! framförs sånger ur birgittasystrarnas repertoar Cantus sororum (systrarnas sång): den enda liturgiska sångrepertoar som någonsin satts samman för att framföras av enbart kvinnor. Sångerna kombineras med läsningar ur Birgittas uppenbarelser där lyssnaren får ta del av den särpräglade birgittinska spiritualiteten där jungfru Maria står i fokus. Gemma hämtar sångerna ur birgittinska handskrifter ur birgittinordens långa historia från slutet av 1400-talet fram till 1800-talet och är ett klingande resultat av Karin Lagergrens fleråriga forskning på området. Sångerna finns inspelade på Maria! Maria! utgiven på Sterling Records.

Torstunamissalet – Dominikansk sång från 1300-talet

Under 1300-talet anländer en fransk prakthandskrift till Uppsala stift. Den är tillverkad i Paris och innehåller sånger och texter avsedda för dominikanordens mässfirande. Märkligt nog överlevde stora delar av boken reformationens slakt av katolska gudstjänstböcker till skillnad från flertalet andra böcker av detta slag.

Idag finns den huvudsakligen bevarad på Riksarkivet i Stockholm under namnet Torstunamissalet. I detta konsertprogram vävs sånger ur Torstunamissalet samman med nya forskningsrön om flerstämmigt musicerande inom dominikanorden. Gregoriansk sång och flerstämmig dominikansk kyrkomusik från 1200- och 1300-talen skapar en dynamisk helhet ur ett material som fram tills helt nyligen varit helt okänt.

Gaude Birgitta – en berättarkonsert om den heliga Birgitta och musiken

Gaude Birgitta är en enmansföreställning som rör sig i fältet mellan en konsert med fylligt mellanprat eller en föreläsning med levande musik. Med den heliga Birgittas ankomst till Rom 1349 och tiden fram till hennes död 1373 som ram berättar Karin Lagergren om Birgittas kallelse, hennes klosterorden och sångens plats i denna originella klosterskapelse.

Programmet hade premiär 2017 och har sedan dess framförts ett stort antal gånger i både stora och så sammanhang. Då ord och ton blandas sömlöst passar det bäst i mindre lokaler där ingen mikrofonförstärkning behövs.

I denna korta film presenteras programmet och tankarna bakom det:
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2019/karin-ger-konserter-i-klostermusik-for-att-na-fler-med-sin-forskning/

Bokning och information

Information och bokning av dessa program sker via kontaktformuläret. Utöver ovanstående program skräddarsys konserter, kurser, workshops och föredrag på beställning. Hör av dig för att diskutera just din idé.

Kontakt