Program

Karin Lagergren och ensemble Gemma är aktuella med följande program:

Från inspelning av Sigfridsofficiet i oktober 2019. Från vänster Johannes Geworkian Hellman, Kristin Jonzon, Emelie Roos, Dorothea Knust och Karin Lagergren. Fotograf: Torbjörn Ivarsson. 

Vår Frus Mirakler

Jungfru Maria är medeltidens mest besjungna och omskrivna kvinna och kallades ofta Vår Fru. I detta program framförs sånger av den franske 1200-talsmunken Gautier de Coincy (1177-1236) ur hans samling Miracles de Nostre Dame: Vår Frus mirakler. Sångerna interfolieras med berättelser om Mariamirakler från svensk medeltid, som exempelvis miraklet om Vår Frus kjortel och miraklet om riddaren och tornerspelet. Miraklerna är hämtade ur det s.k. ’Fornsvenska legendariet’ – en av medeltidens svenska bestsellers som innehåller den tidens populära helgonlegender. Programmet framförs i lätt regisserad form på sång, blockflöjter, luta, slagverk, sång, harpa, fiddla. Medverkar gör Karin Lagergren, Emelie Roos och Dohyo Sol.

Programmet har premiär sommaren 2024.

Gaude Birgitta – en berättarkonsert om den heliga Birgitta och musiken

Gaude Birgitta är en enmansföreställning som rör sig i fältet mellan en konsert med fylligt mellanprat eller en föreläsning med levande musik. Med den heliga Birgittas ankomst till Rom 1349 och tiden fram till hennes död 1373 som ram berättar Karin Lagergren om Birgittas kallelse, hennes klosterorden och sångens plats i denna originella klosterskapelse.

Programmet hade premiär 2017 och har sedan dess framförts ett stort antal gånger i både stora och så sammanhang. Då ord och ton blandas sömlöst passar det bäst i mindre lokaler där ingen mikrofonförstärkning behövs.

I denna korta film presenteras programmet och tankarna bakom det:
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2019/karin-ger-konserter-i-klostermusik-for-att-na-fler-med-sin-forskning/

Botvid och miraklerna – en berättelse i ord och ton

I detta program samarbetar Karin Lagergren och Gemma med författaren, filmaren och journalisten Maja Hagerman i ett program kring sankt Botvid av Botkyrka, Sörmlands apostel. Det är ett program om minne och glömska där sånger ur Botvidsofficiet från 1200-talet väckts ur sin månghundraåriga törnrosasömn. Här kan du se ett klipp från en konsert i Botkyrka kyrka 20 augusti 2022 där sekvensen Almi patris merita framförs. Johannes Geworkian Hellman medverkar på vevlira.

Legenden om sankt Sigfrid – sånger ur Sveriges äldsta bevarade kyrkomusik

På 1200-talet skapades i Växjö sånger till Smålands apostel S:t Sigfrids ära, vilka tillhör den absolut äldsta bevarade musik som tillkommit i Sverige. Denna berättarkonsert berättar om hur Sigfrid, ärkebiskop av York, kom till Värend i Småland, döpte Olof Skötkonung i Husaby källa i Västergötland, och blev Smålands apostel. Med sig på resan hade Sigfrid sina tre systersöner Unaman, Sunaman och Vinaman spelar en betydande roll i denna historia. Sigfrid är en person som förlorar sig i historiens dunkel, men det finns ändå skäl att anta att det faktiskt funnits en person som kommit från England som missionär vid slutet av 900-talet, som Sigfridslegenden modellerats på. Programmet finns i två varianter. Dels ett program där ensemble Gemma sjunger Sigfridsssångerna med trollbindande vevliraspel av Johannes Geworkian Hellman och recitatören Thomas Eklöf som läser ur den dramatiska Sigfridslegenden. I den andra programversionen både sjunger och berättar Gemma legenden om sankt Sigfrid.

Sigfridssångerna finns inspelade på S:t Sigfrids officium: Celebremus karissimi på skivmärket Sterling Records.

Programmet har tagits fram med anledning av Växjö stifts 850-årsjubileum år 2020 och stöds av Linnéuniversitetet, Småland Musikarkiv/Musik i Syd, Växjö stift och Växjö kommun.

Maria! Maria! – 400 år av birgittinsk sång

I programmet Maria! Maria! framförs sånger ur birgittasystrarnas repertoar Cantus sororum (systrarnas sång): den enda liturgiska sångrepertoar som någonsin satts samman för att framföras av enbart kvinnor. Sångerna kombineras med läsningar ur Birgittas uppenbarelser och berättelser om det birgittinska klosterlivet där lyssnaren får ta del av den särpräglade birgittinska spiritualiteten med jungfru Maria i fokus. Gemma hämtar sångerna ur birgittinska handskrifter ur birgittinordens långa historia från slutet av 1400-talet fram till 1800-talet och är ett klingande resultat av Karin Lagergrens fleråriga forskning på området. Delar av programmet finns inspelade på Maria! Maria! 400 Years of Chant in the Birgittine Order på skivmärket Sterling Records.

Torstunamissalet – Dominikansk sång från 1300-talet

Under 1300-talet anländer en fransk prakthandskrift till Uppsala stift. Den är tillverkad i Paris och innehåller sånger och texter avsedda för dominikanordens mässfirande. Märkligt nog överlevde stora delar av boken reformationens slakt av katolska gudstjänstböcker till skillnad från flertalet andra böcker av detta slag.

Idag finns den huvudsakligen bevarad på Riksarkivet i Stockholm under namnet Torstunamissalet. I detta konsertprogram vävs sånger ur Torstunamissalet samman med nya forskningsrön om flerstämmigt musicerande inom dominikanorden. Gregoriansk sång och flerstämmig dominikansk kyrkomusik från 1200- och 1300-talen skapar en dynamisk helhet ur ett material som fram tills helt nyligen varit helt okänt.

Bokning och information

Information och bokning av dessa program sker via kontaktformuläret. Utöver ovanstående program skräddarsys konserter, kurser, workshops och föredrag på beställning. Hör av dig för att diskutera just din idé.

Kontakt