Program

Karin Lagergren och ensemble Gemma är aktuella med följande program:

Från inspelning av Sigfridsofficiet i oktober 2019. Från vänster Johannes Geworkian Hellman, Kristin Jonzon, Emelie Roos, Dorothea Knust och Karin Lagergren. Fotograf: Torbjörn Ivarsson. 

Sigfridsofficiet– Sveriges äldsta kyrkomusik

På 1200-talet skapades i Växjö sånger till Smålands apostel S:t Sigfrids ära, vilka tillhör den absolut äldsta bevarade musik som tillkommit i Sverige. I en konsertversion möts ljuvlig gregoriansk sång ur Sigfridsofficiet, trollbindande vevliraspel och läsningar ur den dramatiska Sigfridslegenden.

Ensemble Gemma samarbetar i detta program med Johannes Geworkian Hellman  på vevlira och  recitatören Thomas Eklöf som läser ur Sigfridslegenden. En inspelning av Sigfridsofficiet finns tillgänglig på skivmärket Sterling Records.

Programmet tar tagits fram med anledning av Växjö stifts 850-årsjubileum år 2020 och stöds av Linnéuniversitetet, Småland Musikarkiv/Musik i Syd, Växjö stift och Växjö kommun.

Maria! Maria! – 400 år av birgittinsk sång

I programmet Maria! Maria! framförs sånger ur birgittanunnornas repertoar Cantus sororum (systrarnas sång): den enda liturgiska sångrepertoar som någonsin satts samman för att framföras av enbart kvinnor. Sångerna kombineras med läsningar ur Birgittas uppenbarelser där lyssnaren får ta del av den särpräglade birgittinska spiritualiteten där jungfru Maria står i fokus. Gemma hämtar sångerna ur birgittinska handskrifter ur birgittinordens långa historia från slutet av 1400-talet fram till 1800-talet och är ett klingande resultat av Karin Lagergrens fleråriga forskning på området. Sångerna finns inspelade på Maria! Maria! utgiven på Sterling Records.

Cantus Gotlandicus –klanger från medeltidens Gotland

Vad som sjöngs i kyrkorna på Gotland under medeltiden? I programmet Cantus Gotlandicus (den gotländska sången) gör Gemma en djupdykning i bevarade handskriftsfragment och ger liv åt sånger som legat gömda på gotländska kyrkvindar och arkiv i ett helt unikt program.

Dessa gregorianska sånger är inte unika i sig utan förekommer i hela den katolska kristenheten, och visar på hur väl spridd medeltidens kyrkomusikrepertoar var också på Gotland.

Torstunamissalet – Dominikansk sång från 1300-talet

Under 1300-talet anländer en fransk prakthandskrift till Uppsala stift. Den är tillverkad i Paris och innehåller sånger och texter avsedda för dominikanordens mässfirande. Märkligt nog överlevde stora delar av boken reformationens slakt av katolska gudstjänstböcker till skillnad från flertalet andra böcker av detta slag.

Idag finns den huvudsakligen bevarad på Riksarkivet i Stockholm under namnet Torstunamissalet. I detta konsertprogram vävs sånger ur Torstunamissalet samman med nya forskningsrön om flerstämmigt musicerande inom dominikanorden. Gregoriansk sång och flerstämmig dominikansk kyrkomusik från 1200- och 1300-talen skapar en dynamisk helhet ur ett material som fram tills helt nyligen varit helt okänt.

Et in terra pax

I detta program ges liv åt en bortglömd kombination men som under senmedeltid och barock var en vanlig kombination: orgel och gregoriansk sång i så kallad alternatimpraxis.

Med utgångspunkt i Mariamässan Salve sancta parens sjunger Karin Lagergren de gregorianska mässångerna omväxlande med orgelmusik från 1400- till 1700-tal framförd av Johan Hansson Lindström baserad på dessa gregorianska stycken. Johan Hansson Lindström är organist och cembalist och verksam som kyrkomusiker i Maria Magdalena kyrka i Stockholm samt som frilansmusiker. Programmet passar bäst att framföra i kyrkor med äldre orgelbestånd.

Gaude Birgitta – en berättarkonsert om den heliga Birgitta och musiken

Gaude Birgitta är en enmansföreställning som rör sig i fältet mellan en konsert med fylligt mellanprat eller en föreläsning med levande musik. Med den heliga Birgittas ankomst till Rom 1349 och tiden fram till hennes död 1373 som ram berättar Karin Lagergren om Birgittas kallelse, hennes klosterorden och sångens plats i denna originella klosterskapelse.

Programmet hade premiär 2017 och har sedan dess framförts ett stort antal gånger i både stora och så sammanhang. Då ord och ton blandas sömlöst passar det bäst i mindre lokaler där ingen mikrofonförstärkning behövs.

I denna korta film presenteras programmet och tankarna bakom det:
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2019/karin-ger-konserter-i-klostermusik-for-att-na-fler-med-sin-forskning/

Föredrag: Sjungande systrar – musiken, liturgin och livet i den heliga Birgittas klosterorden

Sången i den heliga Birgittas kloster har en historia som sträcker sig längre än till stängningen av Vadstena kloster 1595. Den rör sig ända fram till nutid, och över stora delar av Europa. Med avstamp i Karin Lagergrens mångåriga forskning om birgittinordens musik berättas en fascinerande historia om en av medeltidens mest originella klosterordnar och Sveriges mest kända medeltida personlighet: den heliga Birgitta.

Bokning och information

Information och bokning av dessa program sker via kontaktformuläret. Utöver ovanstående program skräddarsys konserter, kurser, workshops och föredrag på beställning. Hör av dig för att diskutera just din idé.

Kontakt