Föredrag

Fotograf: Martina Wärenfeldt

Föredrag: Sjungande systrar – musiken, liturgin och livet i den heliga Birgittas klosterorden

Sången i den heliga Birgittas kloster har en historia som sträcker sig längre än till stängningen av Vadstena kloster 1595. Den rör sig ända fram till nutid, och över stora delar av Europa. Med avstamp i Karin Lagergrens mångåriga forskning om birgittinordens musik berättas en fascinerande historia om en av medeltidens mest originella klosterordnar och Sveriges mest kända medeltida personlighet: den heliga Birgitta.

Föredrag: Så firas ett helgon! – Praktiska aspekter på medeltida helgonkult

Under medeltiden var helgondagarna många och firades ofta med både olika evenemang som marknader och med särskilda gudstjänster i kyrkorna. Hur gick det egentligen till när man firade  sankt Sigfrid, den heliga Birgitta, den helige Erik eller sankt Elin av Skövde? Vad sjöngs och av vem, hur gick gudstjänsterna till, vem fick vara med? Hur dessa festligheter i praktiken gick till får man lära sig mer om i detta föredrag.

Föredrag: Gudstjänstlivet i en medeltida sockenkyrka

Hur gick gudstjänstlivet till i en medeltida kyrka? Vem var där, vem sjöng, hur lät det? Hur gjorde man och vad gjorde man? I detta föredrag ges möjlighet att komma närmare det gudstjänstliv som utgjorde vanliga medeltida sockenbors liv där Karin Lagergren guidar i gränslandet mellan musik och medeltida andlighet.

Bokning och information

Information och bokning av dessa program sker via kontaktformuläret. Utöver ovanstående program skräddarsys konserter, kurser, workshops och föredrag på beställning. Hör av dig för att diskutera just din idé.

Kontakt