Liveinspelningar från konserter

Hec est preclarum vas (birgittinsk Mariaantifon)

med Gemma och Psallentes

Sancte martyr Domine (vesperantifon ur Olavsofficiet)

med Gemma

Evolat a prora och Laudemus Domino (antifoner ur Botvidsofficiet)

Liveinspelning från Botkyrka kyrka 20 augusti 2022 med Gemma.