Liveinspelningar från konserter

Hec est preclarum vas (birgittinsk Mariaantifon)

by Gemma and Psallentes

Tota pulchra es (birgittinsk sekvens)

by Gemma

Sancte martyr Domine (vesperantifon ur Olavsofficiet)

by Gemma