Forskning

I denna korta film presenterar Karin hur hon kombinerar forskning med musikerskap i berättarkonserten Gaude Birgitta:

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2019/karin-ger-konserter-i-klostermusik-for-att-na-fler-med-sin-forskning/

En intervju med Karin Lagergren om hennes forskning om sång i den heliga Birgittas klosterorden:

https://humpodd.wordpress.com/2019/02/28/sjungom-systrar-och-broder/